Een toneelstukje met Piet Hein Donner en twee journalisten

Een nogal merkwaardig interview in de Volkskrant (niet online) met Piet Hein Donner minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens verantwoordelijk voor wonen, wijken en integratie. Het vraaggesprek heeft meer weg van een toneelstuk met in de hoofdrol de regent Donner.

Over het in stand houden van de hypotheekrenteaftrek (Donner is de eerstverantwoordelijke voor het vlot trekken van de vastgelopen huizenmarkt).
Donner: 'De grootste problemen in de huizenmarkt zijn nu de stokkende doorstroming, een zekere daling in de huizenprijzen en dat er te weinig gebouwd wordt. Als dat je problemen zijn, is het stomste wat je nu zou kunnen doen een discussie starten over de hypotheekrenteaftrek.'

Journalisten: U koppelt het nadrukkelijk aan dit moment.

Donner: 'Nee, dat wilt u graag horen. Ik zeg: ik zie geen verstandige argumenten tegen. Ook het idee dat Nederlanders te grote schulden zouden opbouwen, wordt gecorrigeerd door de banken. Die scherpen de eisen voor hypotheken aan. En de bedragen die ze verstrekken zijn al lager.'

Journalisten: Die banken zijn toch de echte winnaars bij de hypotheekrenteaftrek? Zij kunnen daardoor veel hogere leningen verstrekken en krijgen dus meer rente binnen.
Donner: 'Als ik tabula rasa de wereld opnieuw zou mogen inrichten, zijn er misschien andere systemen denkbaar. Maar ook dan zou ik willen stimuleren dat mensen hun geld uitgeven aan duurzame goederen, zoals huizen. Ik constateer ook dat ze in Frankrijk voor de crisis overwogen een hypotheekrenteaftrek in te voeren. Uit een oogpunt van eigen woningbezit.'

Journalisten: De meeste landen schaffen hem af.
Donner: (...)'Denkt u nou dat we midden in een crisis zoiets aan de orde zouden moeten stellen? Wie echt het herstel op de woningmarkt wil saboteren, die moet de hypotheekrenteaftrek aanpakken. Als we het vertrouwen willen terughebben dan moeten we dat juist niet doen.'
'De grootste problemen in de huizenmarkt zijn nu de stokkende doorstroming, een zekere daling in de huizenprijzen en dat er te weinig gebouwd wordt. Als dat je problemen zijn, is het stomste wat je nu zou kunnen doen een discussie starten over de hypotheekrenteaftrek.'

Over de samenwerking met Wilders en de strategische positie van het CDA
Donner (monoloog): 'Ik meen dat op dit punt, maar dat zullen mensen die tot een andere conclusie komen evenzeer menen, dat vanuit de uitgangspunten van het CDA dit een standpunt is waartoe gekomen moet worden. Als nou de discussie op het partijcongres geëindigd was in tweederde tegen samenwerking en eenderde vóór, had u dan gevraagd: waarom bent u niet in het kabinet gestapt?'

Journalisten: Dan hadden we hier niet gezeten.
Donner: 'Precies! Maar vanuit een zekere vooringenomenheid dat het niet had gemoeten, stelt u de vraag: waarom laat u zich niet meer gelegen liggen aan die eenderde...'

Journalisten: Maar meneer Donner, die vraag hebben we niet gesteld en u weet niet of wij voor of tegen dit kabinet waren... En we hadden hier dan niet gezeten omdat u dan waarschijnlijk geen minister was geweest.
Donner: 'Hoe dan ook: het CDA heeft op overtuigende wijze een keuze gemaakt. Een tweederde meerderheid achten wij in dit land voldoende om de grondwet te wijzigen. Dus die voortdurende discussie over het CDA...'

Over zijn afwegingen om in dit kabinet te stappen
Journalisten: Er wordt gefluisterd dat er eigenbelang speelt: u wilt volgend jaar vicevoorzitter van de Raad van State worden. Dat is een kabinetsbenoeming (...)

Donner: 'Tsja, je kunt ook zeggen: de heer Donner wil graag met pensioen, en zo kan ik alles met alles verbinden... Dit is een vraag uit de categorie: wanneer bent u opgehouden uw vrouw te slaan?'
'U kent het juiste antwoord toch? Nooit!' Fijntjes: 'Dat is het venijnige van vragen waarin een vooronderstelling zit.'

Lees het gehele interview in de papieren editie van de Volkskrant.