Was Ronald Reagan al dement in het Witte Huis?

Volgens een van de twee zonen van de oud-president is het antwoord op bovenstaande vraag een ferm 'ja'. De officiële geschiedenis wil dat Reagan ging lijden aan Alzheimer toen hij al vier jaar president-af was. Onzin, schrijft zoon Ron in 'My Father at 100'.
Volgens hem was zijn vader ook tijdens zijn presidentschap al behoorlijk in de war. In een boek dat verschijnt bij de viering van de honderdste geboortedag van Reagan, komende week, geeft hij ook voorbeelden. Eén van de voorbeelden is het televisiedebat tussen Reagan en Walter Mondale. Bij herhaling moest de zittende president zoeken naar antwoorden, stond hij te zweten en was hij de kluts kwijt. Toen al een beetje gaga, zegt zoon Ron. "Ik vond het toen vreselijk om te zien."
"We weten nu dat Alzheimer niet op een dag begint, maar meestal al jaren of decennia sluimert en begint voor de ziekte wordt vastgesteld," schrijft de 'jonge' Reagan. Zo was het ook met zijn vader. Die was al een beetje weg van de realiteit jaren voor de ziekte werd vastgesteld.
(Wie iets van doen heeft met de ziekte van Alzheimer zal dat herkennen: nadat de diagnose is gesteld wordt veel van wat je al jaren niet begreep alsnog verklaarbaar, lees ook Hersenschimmen van Bernlef)
De rest van de familie Reagan is razend om deze bewering.
En de Amerikaanse journalistiek zegt even niks.
Misschien moeten we op Wikileaks wachten om te vernemen of de Verenigde Staten de laatste jaren van Reagans presidentschap werden geregeerd door een patiënt.

Bron(nen):   Politico