Kans stijgt dat dit de langste formatie ooit wordt

Als er nog geen kabinet op het bordes staat voor of op 29 oktober - dat is over minder dan 2 maanden - dan zal de formatie van het komende kabinet het langst hebben geduurd van alle formaties. Sinds de verkiezingen van 17 maart zijn er 168 dagen verstreken. Daarmee duurt de huidige formatie langer dan de 163 dagen die nodig waren voor het kabinet Den Uyl – en komt deze in de top drie van langstdurende formaties. Alleen de totstandkoming van het kabinet Van Agt I (208 dagen) en het huidige kabinet Rutte III (225) hadden meer tijd nodig.

En de kans dat het nog wel even gaat duren is groot. De partijen zijn het over heel weinig eens.