Femke Halsema probeerde seksistische wethouder te redden

In juli werd de Amsterdamse wethouder Ivens gedwongen af te treden. Hij gedroeg zich al tijden ongepast tegenover vrouwen.

Dat wist de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema allang, maar maandenlang probeerde zij Ivens te redden van de politieke dood. Dat was zeer tegen de zin van de vrouwen die Ivens hadden aangegeven. Dat blijkt uit interne communicatie die die Het Parool boven water haalde.

In januari 2021, nadat vijf vrouwelijke ambtenaren bij de vertrouwenspersoon van de gemeente hun beklag deden over Ivens, stelden Halsema en gemeentesecretaris Teesink de wethouder onder curatele.

Ivens moest bijvoorbeeld de ambtelijke hiërarchie respecteren en mocht niet meer één op één met (vrouwelijke) ambtenaren afspreken. Er werd toentertijd voor gekozen om de gemeenteraad, die gaat over de aanstelling van wethouders, niet te informeren.

Vier van de vijf vrouwelijke ambtenaren die hadden geklaagd waren zo ontstemd dat hij gewoon mocht blijven dat zij hun waarschuwingen omzetten in een officiële melding. ‘De vrouwen (...) konden zich niet vinden in deze afdoening en wilden daarom toch melding doen,’ aldus de interne communicatie. Door de officiële melding werd hun identiteit breder bekend binnen de gemeentelijke organisatie.

Bij een officiële melding worden burgemeester en gemeentesecretaris gedwongen om een onafhankelijk bureau in te huren om mogelijk wangedrag te laten onderzoeken. In hun conclusies schaarden de onderzoekers zich volledig achter de melders. Hoewel Ivens bijna nooit expliciet om intimiteit vroeg, bleek er wél sprake van een patroon van grensoverschrijdende en ongepaste contacten. 

Later bleek dat Ivens niet alleen achter vrouwelijke ambtenaren aanzat, maar ook jacht maakte op vrouwelijke Amsterdamse burgers, met wie hij vanuit zijn functie contact had.

Morgen moet burgemeester Halsema de raad uitleg geven over haar (niet) handelen.

Bron(nen):   Het Parool