Inderdaad: Hans Jansen (Arabist!) liegt

Kustaw Bessems van De Pers stelt simpel vast dat Hans Jansen, kroongetuige van Geert Wilders, een fantast is. Of erger: hij heeft in het proces-Wilders een verklaring afgelegd die tegengesteld is aan wat hij in een boek schrijft.
De Pers: Voor de rechter heeft Arabist Hans Jansen gezegd dat een raadsheer die betrokken was bij de zaak-Wilders heeft geprobeerd hem over de zaak van mening te laten veranderen, maar in een boek schrijft Jansen juist van niet. Terwijl dit een essentieel onderdeel is van Wilders’ verdediging.
Jansen noemde het proces tegen de PVV-leider destijds aan tafel met Schalken ‘een ketterproces’. Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz wilde woensdag van hem weten of Schalken daarop had geprobeerd Jansen hierover ‘van mening te doen veranderen’. Jansen antwoordde hierop – herhaaldelijk en onder ede: ‘Ja.’
Jansen heeft dit eerder óók gezegd bij de rijksrecherche: ‘Ik heb aangegeven dat het een ketterproces was. (…) De heer Schalken heeft wel degelijk geprobeerd mij van mening te laten veranderen’, zei hij volgens het proces-verbaal, in bezit van Nieuwsuur.
Maar Jansen stelt compleet het omgekeerde in een hoofdstuk dat hij schreef voor het boek 'De onzichtbare Ayatollah' van Carel Brendel, dat in november verscheen. ‘Schalken heeft geprobeerd mij van de ‘redelijkheid van zijn standpunt’ te overtuigen, die woorden herinner ik me precies, maar hij heeft geen moment geprobeerd, of gezegd, dat ik mijn mening, dat het hier een ketterproces betrof, diende te herzien. Het ging hem er vooral om dat ik de intellectuele uitdaging van een en ander positief zou waarderen.’

Als klopt wat in het boek staat, was Jansen dus allang – na nadenken en op grond van exacte herinnering – tot een andere conclusie gekomen dan hij nu verklaart. De tekst in het boek haalt zo een belangrijk punt voor Moszkowicz onderuit. Die wil aantonen dat een raadsheer, betrokken bij de zaak, tijdens het diner trachtte de getuige-deskundige te beïnvloeden, omdat Wilders dan volgens Moszkowicz niet mag worden vervolgd.

De getuigenverhoren in het Wildersproces gaan vrijdag verder. Jansen kan opnieuw worden bevraagd.

Bron(nen):   De Pers