Weer zelfverrijking bij Defensie

De Volkskrant (alweer) deed een opmerkelijke ontdekking bij Defensie: Een voormalig hoofd technische opleidingen van de Koninklijke Marine heeft zichzelf gedurende vijftien jaar kunnen verrijken door naast zijn baan als defensieambtenaar een op zijn huisadres gevestigd eigen bedrijf te exploiteren. Het bedrijf van de man verzorgde lesmateriaal en examentrainingen voor marinepersoneel.
Het ministerie van Defensie heeft deze integriteitsovertreding naar eigen zeggen drie maal geconstateerd, maar desondanks mocht de man doorgaan met zijn praktijken.
De belangenverstrengeling is de derde integriteitsschending bij defensie die openbaar wordt. Eerder bleek dat bij de DMO in de Haagse Frederikkazerne een cultuur heerste waarin machtsmisbruik, drugshandel, diefstal en het gebruik en doorverkopen van defensiemateriaal voor eigen gewin aan de orde van dag waren. Bij het IT-onderdeel van DMO, CAMS Force Vision, bleek eveneens sprake van ernstige integriteitsschendingen en misstanden.
De indruk dat het ministerie van Defensie amper wordt of is geleid van bovenaf wordt gaandeweg sterker

Bron(nen):   De Volkskrant