Alles over TETLONG 250, het wonder-antiverslavingsmiddel van de PVV

Het forum voor zorgprofessionals Medical Facts legt uit waarom een obscuur antiverslavingsmiddel dat slechts in de Oekraïne wordt beschouwd als geneesmiddel in Nederland kan worden verstrekt.
"Het middel waarom het gaat is Tetlong-250, een geneesmiddel dat met injecties wordt toegediend.
Het Haagse bedrijf Expertcleanics, dat drugs- en alcoholverslaafden behandelt, laat het medicijn voorschrijven en verstrekken in Oekraïne.
Het is een injecteerbaar middel dat niet als geneesmiddel in Nederland, de EU en/of de VS is geregistreerd.
Het mag hier dus niet verhandeld worden.
Het bedrijf lost dit op door met iedere cliënt afzonderlijk naar de Oekraïne te vliegen, waar de patiënt de eerste injectie van een Oekraïense arts krijgt. Vervolgens neemt de patiënt een tiental injecties voor eigen gebruik in zijn koffer mee naar Nederland waar een Nederlandse arts bij de patiënt thuis de vervolginjecties geeft."

"Voor zover we hebben kunnen achterhalen is of wordt er geen wetenschappelijk onderzoek naar het middel gedaan en er worden bij de behandelde patiënten geen bloedspiegels gemeten. De arts die de injecties in Nederland geeft weet echter niet wat de samenstelling van het middel is, dat weet alleen de arts in de Oekraïne die het middel in zijn eigen laboratorium maakt." Bron: Medical Facts

 Geneesmiddelenwet Artikel 40 zegt:
Het is verboden een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt, in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen of in te voeren.
Dit verbod is niet van toepassing op geneesmiddelen ……. die bestemd zijn voor gebruik door individuele patiënten van die arts onder zijn toezicht en die hetzij zijn bereid volgens zijn specificaties, hetzij in een andere lidstaat of een derde land in de handel zijn en op zijn verzoek zijn ingevoerd of anderszins binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht.

Bron(nen):   Medicalfacts