Ook joden keren zich tegen Wilders

Wilders is altijd een afwijkende vreemdelingenhater geweest: fel tegen niet westerse nieuwkomers, maar even fel voor joden. Meestal gaat afkeer van buitenlanders samen met afkeer van joden, zoals bij het Front National, FPÖ en UKIP. Het leverde hem steun op uit joodse kring, die in hem een verdediger van Israël zagen. Maar ook joodse organisaties keren zich nu van hem af.

„Het is verontrustend dat Wilders als een blad aan een boom is omgedraaid”, vindt CIDI-directeur Esther Voet in De Telegraaf. „Altijd heeft hij gezegd niet met extreemrechts in zee te gaan, maar dat gebeurt nu toch. Het is een glijdende schaal”, constateert Voet. De FPÖ, opgericht door oud-SS’ers, wentelt zich nog ’in het bruine verleden’, aldus Voet. „Zij zijn echt nog niet in het reine gekomen met het verleden. In Oostenrijk is de situatie echt heel anders dan in Duitsland. Joden hebben helemaal niets goeds te verwachten van de FPÖ”, zegt ze.

Wilders laat in een reactie weten ’niet bang’ te zijn om met extreemrechts in een hoek te worden geplaatst. Verder doet de PVV-voorman er het zwijgen toe. Wilders zoekt samenwerking met populistisch rechtse partijen in Europa om een blok te kunnen vormen in het Europees Parlement.

32 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Leo

  Er zijn mensen die het zogenaamde “synergie model” aanhangen.
  Daartegenover staan mensen die voorstander zijn van een “conflict model”.
  Tot deze laatste groep behoort Geert.

  Het nadeel van dit “conflict model” is dat je met iedereen ruzie krijgt, juist omdat je denkt in termen van vrienden en vijanden. Maar uiteindelijk wordt iedereen vijand. Immers ook intern in de partij vinden discussies plaats met voor en tegenstanders.

  Op een gegeven moment zijn je vijanden op en dan moet je aan je vrienden beginnen. D.w.z. in je vriendenkring de vijanden gaan zoeken. Dat moment is nu gekomen.

  Normaal gesproken zou een dergelijke partij uiteenvallen, maar omdat het stemvee dom genoeg blijft houdt deze partij nog even stand.
  Vermits iedereen zijn mond houdt, stopt met nadenken en alleen de baas (dictator) nog mag spreken.

  • Jannie Ooms

   Ik ben het met uw bijdrage eens. Maar… ‘Vermits’?

   Dat woord wordt nogal eens verkeerd gebruikt door hen die een deftig woord voor ‘omdat’ willen gebruiken. Althans in Nederland. U bedoelt vast ‘Mits’.

   (in antwoord op Leo)
   • Leo

    Warempel, u heeft gelijk. kennelijk is het toch moeilijk om mijn Vlaamse afkomst te verbergen.
    Dank voor de opmerking, laten we ernaar streven het niveau hier in stand te houden.

    (in antwoord op Jannie Ooms)
 2. Meester Proper

  Nogal schijnheilig van de Televaag over het bruine verleden van anderen te beginnen.

  Je kunt zeggen wat je wilt over de Heer Wilders maar wat Europa en de islam betreft heeft de politicus van het Jaar 100% gelijk.

  • Vestzak

   Ach, dat is ook maar uw mening.
   Als er iets of iemand schijnheilig in deze is, lijkt het me Wilders en de PVV zelf.

   Grappig, hoe lieden als u altijd over “Heer” Wilders spreken en Hem als Verkondiger van de Absolute Waarheid zien.
   Het lijkt haast sektarisch, die doorgeslagen aanbidding. Of fundamentalistisch, zo u wilt.

   Ook grappig verder dat de Telegraaf ineens ook niets meer goed kan doen, sinds het afstand van Wilders heeft genomen vanwege de ‘minder, minder’-uitspraak. Hah, sterker nog, sindsdien behoort de Telegraaf ook ineens tot de linkse media.

   Men blijft lachen met die bende.
   http://www.isereenpvveropgestapt.nl/

   (in antwoord op Meester Proper)
   • Meester Proper

    Steeds meer onafhankelijke economen hebben de Heer Wilders gelijk moeten geven in zijn visie op de Europese Unie. Je hoeft alleen maar naar Zwitserland, IJsland en Noorwegen te kijken om te weten dat de EU feitelijk overbodig is voor een welvarende staat.
    En zijn visie op de islam wordt elke dag opnieuw bevestigd door de misdaden die moslims dagelijks uit naam van hun geloof plegen. Toen de Heer Wilders bij het uitbreken van de Arabische Lente zijn bedenkingen plaatste, werd hij door heel politiek correct Nederland uitgelachen. Nu blijkt dat hij als enige gelijk had.

    (in antwoord op Vestzak)
    • Vestzak

     Hè, vervelend nou. Komt er net toevallig vandaag weer een rapportje uit dat uw beweringen compleet opzij zet…
     http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3650038/2014/05/07/Het-Verenigd-Koninkrijk-is-net-als-Nederland-beter-af-binnen-de-EU.dhtml

     Het zal wel weer linkse meuk zijn…

     Zwitserland (unieke (en in mijn ogen asociale) situatie) en Noorwegen (olie, gas) zijn totaal niet te vergelijken met het internationaal opererende exportland Nederland. Bovendien is gisteren naar buiten gekomen dat Zwitserland openheid van zaken gaat geven omtrent zwartspaarders en belastingontduiking. Onder druk van OESO-landen en de VS. En laat dat nou net één van de drijvende krachten achter Zwitserland zijn. Ben benieuwd hoe lang dat nog zo zal blijven. De overeenkomst is volgens de brancheorganisatie van Zwitserse banken niet bepaald als een verrassing gekomen. Nee, dat lijkt mij ook niet. Je kunt niet voor altijd asociaal bijven en onderdak blijven verlenen aan belastingontduikers (waar u en ik de dupe van zijn), dictators en internationale boeven. Daar heeft de rest van de wereld op gegeven moment genoeg van.

     Bovendien moeten zowel Zwitserland als Noorwegen een hoop EU-regels implementeren, zonder dat ze daar iets over te zeggen hebben.

     Mooi, man.

     (in antwoord op Meester Proper)
     • Meester Proper

      Zwitserland en Noorwegen bewijzen het ongelijk van de Eurofielen. De EU brengt helemaal geen welvaart en vrijheid, ze brengt juist armoede en onderdrukking. Steeds meer burgers prikken door de propaganda heen en beseffen dat ze niet beter maar juist slechter af zijn in de EU. Daarom:
      Grenzen dicht
      Gulden terug
      Nederland onafhankelijk!

      (in antwoord op Vestzak)
     • Vestzak

      “Zwitserland en Noorwegen bewijzen het ongelijk van de Eurofielen.”

      Zwitserland en Noorwegen zitten vast aan EU-regels zonder dat ze inspraak hebben of uitzonderingen kunnen bedingen. Bovendien zijn die landen (zoals ik hierboven al aangaf) niet te vergelijken met de Nederlandse positie. De één heeft veel olie en gas, de ander is een onder de noemer “neutraal” opererend asociaal land, wiens positie overigens steeds verder afbrokkelt (zoals ik hierboven ook al – maar blijkbaar tevergeefs – aangaf).

      “De EU brengt helemaal geen welvaart en vrijheid, ze brengt juist armoede en onderdrukking.”

      We krijgen er (veel) meer voor terug dan dat we erin stoppen (zoals ik hierboven ook al – zij het tevergeefs – aangaf). Bij nog verdere integratie, krijgen we er nog meer voor terug (zoals ik hierbo… laat maar). Overigens, maar dat zal u worst wezen, moet u eens in Polen kijken met uw beweringen over armoede… Nu denkt u natuurlijk, wat kan mij Polen nou schelen? Wel, we doen daar veel zaken mee. Gaat het daar voor de wind, gaat het – uiteindelijk – ook hier voor de wind. Bovendien, zonder hulp van buitenaf was Nederland zelf waarschijnlijk ook nog een arm landje geweest. Nu ja, voor solidariteit hoef ik niet bij u aan te kloppen. Dat was me al wel duidelijk.

      Verder ga ik niet eens op uw vermeende bewering over onderdrukking in. Ik – en iedereen die ik ken, letterlijk iedereen – voel me niet onderdrukt. Categorie ‘bangmakerij en angst zaaien’. U mag hem ook onder de categorie ‘ongefundeerde superlatieven’ scharen. Het is mij om het even, zo bespottelijk is die bewering. Onderdrukt…

      “Steeds meer burgers prikken door de propaganda heen en beseffen dat ze niet beter maar juist slechter af zijn in de EU.”

      D’66 wisselt van kop met de PVV op het moment. Wat u zegt kan ik ook over Eurofielen beweren.

      “Grenzen dicht”
      Nederland is een internationaal handelsland. Driekwart van onze inkomsten komt uit het buitenland.

      “Gulden terug”
      Gulden was voor de euro al gekoppeld aan de Duitse Mark. Als de gulden terugkeert, zonder dat Duitsland uit de Euro treedt (en geloof me, dat gaat voorlopig niet gebeuren), zijn we er nog steeds aan gebonden. Maar dan zonder invloed. Beetje zoals Noorwegen en Zwitserland. Mooi.

      “Nederland onafhankelijk”
      En Eigen Volk Eerst!
      Nederland is voor een goed deel nog steeds onafhankelijk. Veel zaken worden nog steeds nationaal geregeld. Maar terugkeren naar de middeleeuwse ministaat is achteruitgang in een steeds kleiner wordende wereld. De tijden van Michiel de Ruyter liggen ver achter ons.

      (in antwoord op Meester Proper)
     • Meester Proper

      Grenzen dicht
      Gulden terug
      Nederland onafhankelijk!

      (in antwoord op Vestzak)
     • Vestzak

      Haha!
      “Zo hard en bloedig bevochten”!
      Geweldig!
      Heeft u nog blauwe plekken?
      Haha! Goed, ik wens u verder een fijne dag. Ik mot belangrijker zaken doen.

      (in antwoord op Meester Proper)
     • Meester Proper

      Laterz!

      (in antwoord op Vestzak)
     • MGLMV

      Het spreekwoord over de klok en de klepel is jou op het lijf geschreven.

      (in antwoord op Meester Proper)
    • Vestzak

     Oh, en wat de islam betreft. Daar had ik het niet over. Ook ik ben daar geen aanhanger van. Integendeel, ik heb grote moeite met de islam. Star, onbuigzaam, weinig ruimte voor afwijkende interpretaties. Zeg maar, het gristendom van een paar eeuwen geleden.

     Maar ik sta verder niet achter Wilders’ aanpak. Ik houd er namelijk niet van om mensen over één kam te scheren. En ja, moslimterrorisme is een groot probleem, en daar zijn we ons in het Westen terdege van bewust. Maar laat ik u dit vertellen. Het zijn voornamelijk moslims zelf in moslimlanden die slachtoffer zijn van islamitische terreur en zolang in het Westen de kans dat je in je eigen braaksel stikt groter is dan om te komen bij een terroristische aanslag, denk ik dat we wel redelijk veilig zitten in dit land. Er spreekt veel bangmakerij uit uw reactie. Dat is niet zo verwonderlijk, want dat is waar uw Heer zo goed in is; angst zaaien.

     Ik begrijp verder niet helemaal waarom Wilders gelijk heeft. Ik weet niet of u dat nog gaat toelichten, maar ik ga er niet vanuit verder. Ik doe een gok en meen voor het gemak maar even dat u de situatie van vóór de Arabische Lente prefereert. Een situatie dus waar moslimfundamentalisten onder de duim werden gehouden door dictators. Er zit alleen zo’n ongelooflijke lacune in die redenering, dat ik er – zeker vanuit Westers perspectief – niet bij kan. U keurt dus de facto het onderdrukken van andersdenkenden door alleenheersers goed. En dat is een lacune waar ik nooit achter kan staan. En nogmaals, ook ik heb moeite met de islam en al helemaal met fundamentalisten. Maar dat heb ik ook met het onderdrukken van andersdenkenden, hoe radicaal ook. Maar ja, ook dat past wel bij een PVV’er; daar moeten ze ook niets van andersdenkenden hebben. Die moeten het land, dan wel de partij uit.

     Overigens, de moslimbroederschap is inmiddels verboden in Egypte en honderden aanhangers zijn ter dood veroordeeld. Ook een gevolg van de opstand… Is dat ook het gelijk van uw Heer? U overdrijft overigens ook wel weer flink. Heel – policor – Nederland zat hem uit te lachen? Wat een quatsch. Een paar debielen op tv, ja. Maar lang niet heel Nederland, hoor. Wéér dat overdrijven. Dat spreken in superlatieven. En wéér die slachtofferrol opzoeken.

     Wat is dat toch?

     (in antwoord op Meester Proper)
     • Meester Proper

      Alles wat er in het afgelopen jaar in het Midden-Oosten gebeurd is bevestigt het gelijk van de Heer Wilders. De islam blijkt onverenigbaar met vrijwel alle humanistische en democratische beginselen die wij in het Vrije Westen zo waarderen. Alle Arabische landen waren beter af toen ze een wrede dictator hadden dan nu (de enige uitzondering is tot nu toe Tunesië).
      Ik weet nog heel goed dat twee jaar geleden zelfbenoemd Midden-Oostendeskundige Bertus PLO Hendriks bij de publieke omroep doodleuk verkondigde dat de Arabische Lente het ongelijk van Wilders aantoonde en dat nu in heel het Midden-Oosten vrede, democratie en welvaart zouden uitbreken. De Heer Wilders was de enige opiniemaker in Nederland die zo zijn vraagtekens zette bij de Arabische Lente en, ere wie ere toekomt, ook de enige opiniemaker die gelijk heeft gekregen.

      (in antwoord op Vestzak)
     • Vestzak

      Dus u bent voor het onderdrukken van andersdenkenden?

      (in antwoord op Meester Proper)
     • Meester Proper

      Als mensen geen vrijheid aankunnen moet je ze niet vrij laten. Moslims haten andersdenkenden zo diep dat ze zonder een meedogenloze dictator elkaar meteen gaan afmaken. Kijk maar naar Egypte, kijk maar naar Irak, kijk maar naar Syrië, kijk maar naar elk land in het Midden-Oosten.

      (in antwoord op Vestzak)
     • Vestzak

      Alle moslims?

      (in antwoord op Meester Proper)
     • Meester Proper

      De meerderheid. Over het algemeen geld hoe islamitischer ze zijn, des te onverdraagzamer en gewelddadiger. En hoe wereldser ze zijn, des te toleranter en vreedzaam.
      Alle ellende van Nigeria tot Afghanistan kun je herleiden tot één oorzaak: een slechte moraliteit.

      (in antwoord op Vestzak)
     • Vestzak

      Ah, nu is het ineens de meerderheid…

      Weet u, In Irak denken veel mensen exact zo over de Westerse bevolking. Waarschijnlijk omdat daar inmiddels 130.000 tot 150.000 burgerdoden zijn gevallen in een door het Westen geïnitieerde oorlog. Veel meer dan hier zijn gevallen door moslimterreur.

      Zijn wij nu ook allemaal moslimhatende oorlogshitsers in het Westen? Nu ja, u bent dat overduidelijk wel. Maar gelukkig geldt dat niet voor ons allemaal.

      U lijkt een beetje op Bush II. “Either you’re with us, or you’re with the terrorists”. Geen goede eigenschap, meneer. De wereld is een stuk gecompliceerder.

      (in antwoord op Meester Proper)
     • Meester Proper

      Vrijwel al die burgerdoden in Irak zijn gevallen door aanslagen van Irakezen op Irakezen, niet door geweld van Amerikanen. Het eerste wat de Irakezen deden toen ze hun vrijheid kregen was andersdenkenden vermoorden.
      PS Reageer alstublieft gewoon op wat ik schrijf, niet op wat u over mij fantaseert.

      (in antwoord op Vestzak)
     • Vestzak

      Maar goed, u bent dus voor het onderdrukken van andersdenkenden. Fraai. Heel fraai. Weet u wel wat u zegt, eigenlijk? Bevat u het allemaal wel? Ik mag hopen dat u geen echte meester bent in het dagelijkse leven… Zou niet goed zijn voor ons onderwijs.

      En dan heeft u het elders over ‘onderdrukking van de EU’…
      Bespottelijk, aangezien u zelf geen enkel probleem hebt met het onderdrukken van andersdenkenden.

      (in antwoord op Meester Proper)
     • Meester Proper

      Ik heb liever dat Moslims vreedzaam onder een meedogenloze dictator leven dan dat ze elkaar in alle vrijheid met bommen opblazen, u niet dan?

      (in antwoord op Vestzak)
     • MGLMV

      Dat u energie steekt in het overtuigen van een nitwit als waarop u reageert, siert u. Maar het is parels voor de zwijnen gooien. De nitwit in kwestie is nml zo ongelooflijk dom en van blinde haat doortrokken dat uw boodschap, hoe genuanceerd ook, niet aankomt. Varkens zijn niet zindelijk te maken.

      (in antwoord op Vestzak)
  • Vestzak

   Oh, voordat u zich afvraagt wat ik met die aanbidding bedoel. Nu ja, u heeft het over 100% gelijk als het op Europa aankomt.

   Wel, de economen die achter Europa staan zijn inmiddels bijna niet meer te tellen. Zoveel zijn het er. Werkgevers hebben zich inmiddels ook uitgesproken voor Europa ( http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/22587096/__Werkgevers_in_de_bres_voor_Europa__.html > pas op, linkse media). Veruit de meeste politici zijn pro-Europees, zeker de gematigde middenpartijen, waar we er in Europa bijzonder veel van hebben. Enkel de absolute (linker)flanken zijn fel tegen (SP en PVV in ons land). Zelfs in tijden van deze huidige crises beamen de meeste ondernemers dat harmonisering uiteindelijk goed is geweest.

   Als Europa een echte unie zou zijn, was het veruit de meest invloedrijke ter wereld. Meer nog dan de VS en China. Waarom zou je dat willen, hoor ik u al zeggen. Nu ja, je kunt inderdaad ook terug naar de gulden en een hek om het land bouwen. Volgens het flutrapport van Wilders krijgen we dan allemaal 10.000 gulden (euro?) per jaar extra. Dat rapport is inmiddels ook al door allerhande economen gekraakt en weggezet. Bovendien, als je werkelijk die kant op wil, worden we inderdaad niet (meer) uit Brussel gestuurd, maar uit Washington, Moskou of Peking. En daar heb je al helemaal niets te zeggen als inwoner van Europa. Of dacht u werkelijk dat Den Haag het allemaal alleen kan in deze geglobaliseerde wereld?

   En dan heb ik het nog niet eens over vrede, veiligheid, stabiliteit, voorspoed (los van de crisis, die tijdelijk is en waar we ook keihard door zouden zijn geraakt zonder EU of de Euro) of gemak (geen interne grenzen) of het gegeven dat driekwart van onze handel met andere EU-landen is. Of dat die goeie, ouwe gulden destijds gewoon gekoppeld was aan de Duitse Mark.

   Europa kost ons per inwoner een paar honderd euro per jaar (€275).
   ( http://www.europa-nu.nl/id/vh7zbu35kazc/europa_kosten_en_baten )
   Maar daar staat tegenover dat het ons jaarlijks per inwoner zo’n €1500 tot €2200 oplevert.

   http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2012/20120216.aspx

   Moet u voor de grap eens kijken wat de zorg ons kost…

   Let wel, en eerlijk is eerlijk, dit is zonder de crisis. Maar daar staat dan weer tegenover dat bij nog diepere integratie het voordeel nog (veel) hoger wordt. Ach, u kunt het rapport zelf lezen, maar ongetwijfeld zult u ook dit rapport onder de linkse indoctrinatie scharen.

   Wat moet dat toch makkelijk zijn. Gewoon ‘links’ roepen als u het ergens niet mee eens bent. Vingers in de oren en tong uitsteken. Nu ja, dat is wel het niveau van de PVV. Dat is dan ook wel weer zo.

   (in antwoord op Meester Proper)
 3. marianne martens

  Stemrecht is het recht van stemvee om in het slachthuis zijn eigen slagersknecht uit te kiezen uit: 265 Redenen tot ruzie van J.Greshoff

  • marianne martens

   goed artikel over Coronel. Heb het idee dat er een kentering aan de gang is in de media, er wordt vaker genuanceerd geschreven.

   (in antwoord op Vestzak)
   • Vestzak

    Om eerlijk te zijn, had ik dat vermoeden ook al. Ook bij de Volkskrant. Alleen het NRC valt me de laatste jaren steeds vaker tegen.

    (in antwoord op marianne martens)
 4. Johan van Vught

  Het Wilders bashen loopt gesmeerd. Wat zal er nog meer “openbaar worden” zo net voor de verkiezingen?
  Veel mensen zijn meer dan ooit gemotiveerd om een tegenstem te laten horen.
  De grote partijen bieden maar drie mogelijkheden:
  EuroJA
  Eussr
  Eurabia

 5. Pietje_Precies

  Ook Joden keren zich tegen…. Iedereen keert zich tegen, maar hij stijgt wel in de peilingen.
  Vreemd….

  • Meester Proper

   Je zou haast gaan denken dat het Nederlands journaille zo vlak voor de verkiezingen opdracht heeft gekregen om elke dag iets negatiefs te verzinnen over de PVV.

   (in antwoord op Pietje_Precies)

Reacties niet toegestaan