De nieuwe Eerste Kamer zit vol met lobbyisten

In de nieuwe Eerste Kamer, die maandag wordt gekozen, is een hoofdrol weggelegd voor uitgesproken lobbyisten, stelt het FD vast.
PvdA-fractievoorzitter Marleen Barth is als voorzitter van GGZ Nederland professioneel lobbyist voor de geestelijke gezondheidszorg.
CDA-collega Elco Brinkman vervult die rol bij Bouwend Nederland.
D66-fractieleider Roger van Boxtel is de baas van zorgverzekeraar Menzis. Samen zitten ze in het algemeen bestuur van VNO-NCW.
VVD-aanvoerder Loek Hermans ten slotte, heeft MKB-Nederland verruild voor het voorzitterschap van de Europese lobbyclub voor midden- en kleinbedrijf.

De nieuwe Eerste Kamer, die maandag wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten, krijgt zo opvallend veel prominente lobbyisten op de voorste rij.
Alle senatoren hebben nevenfuncties, of beter: het Eerste Kamerlidmaatschap is zelf een nevenfunctie. Maar als regel zijn het hoogleraren, burgemeesters en mensen uit het maatschappelijk middenveld die de bankjes bezetten. Een zo grote nadruk op regelrechte lobbyisten is bijzonder.

 

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad (betaald)