‘Je kunt toch niet het land sluiten, omdat we ic-verpleegkundigen te weinig hebben?’

‘Meer mensen naar de zorg heeft geen zin. Er werken er al 1,3 miljoen. Je kunt nooit zo veel mensen aan het werk hebben dat je er genoeg hebt in een pandemie, want dan zouden ze in normale tijden niets te doen hebben,' zegt Chris Oomen, oud-directeur van een zorgverzekeraar en miljardair tegen het ND. Hij veegt de vloer aan met de corona-aanpak van de overheid.

"Al aan het begin van de pandemie heb ik bepleit de covid-zorg te centreren. Honderd ziekenhuizen met kleine covid-afdelingen, dat verzin je niet. Ernst Kuipers reageerde laatst dat centreren natuurlijk wel efficiënter is, maar ja, je hebt dan een personeelsprobleem. Hij spreekt zichzelf tegen: als het efficiënter is, spaar je personeel uit.

Die pandemie is een soort oorlogssituatie, dan gaat snelheid boven zorgvuldigheid. Dan gaat het collectieve belang boven het individuele belang en ook boven de belangen van afzonderlijke ziekenhuizen. Zet er een commandostructuur op, zodat duidelijk is wie de baas is en wie de logistiek regelt. En zet al die bestuurders – die een besluit zien als een hinderlijke onderbreking van hun discussie – tijdelijk uit hun functie. Bestuurders zijn geen goede uitvoerders, ze gunnen elkaar niets en laten het collectieve belang niet prevaleren. De overheid zelf is evenmin goed in uitvoeren. Politici zijn immers bang voor beeldvorming en aansprakelijkheid?

40-plussers een keuze moeten worden voorgelegd: óf je laat je vaccineren óf je accepteert beperkingen

We hadden best in een paar weken het hele land een boosterprik kunnen geven. We hadden die regel dat mensen na een prik een kwartier lang op een stoel moeten zitten – vanwege de minieme kans op een anafylactische shock – moeten loslaten. Pas als je een vinkje hebt gezet, is het goed in deze maatschappij. Er had 40-plussers een keuze moeten worden voorgelegd: óf je laat je vaccineren óf je accepteert beperkingen. Want vooral ouderen en mensen met overgewicht belanden in het ziekenhuis. Mensen hebben het recht een vaccinatie te weigeren, maar daarbij hoort dat je de consequenties aanvaardt. Je hebt niet het recht de zorg onnodig te belasten.

Die pandemie is een soort oorlogssituatie, dan gaat snelheid boven zorgvuldigheid.

Het is al 21 maanden code zwart in dit land. De overheid heeft in het begin van de pandemie verpleeghuisbewoners maandenlang opgesloten, er is onder jongeren een mentale pandemie ontstaan, de reguliere zorg is lamgelegd en volgens Ernst Kuipers zijn mogelijk 25.000 oncologiediagnoses daardoor níét gesteld. Je kunt toch niet een heel land op slot zetten, omdat we een paar honderd ic-verpleegkundigen te weinig zouden hebben? Maar er wordt op die diepzwarte periode niet gereflecteerd. Als je al die uitgestelde zorg gaat doorrekenen, dan zou het verlies aan levensjaren weleens groter kunnen zijn dan wat er door de lockdown gewonnen is.’

Bron(nen):   ND