Ernst leest Piet Hein de les: Hirsch Ballin vindt Donner een foute minister

'Een minister moet altijd een minister van alle Nederlanders zijn. Niet alleen van degenen die aan de ene kant staan.' Ernst Hirsch Ballin doet niet zachtaardig in De Pers over zijn partijgenoot Donner. Van 'de uitsluiting en minachting die daarbij horen' zit volgens hem 'veel verborgen in de manier waarop nu over integratie wordt gesproken' en volgens hem 'treedt in de politiek daaraan een verregaande gewenning op'.
'Die integratienota van Donner bevat passages waar een redelijk mens het mee eens moet zijn maar ook passages waarin het vreemdeling zijn, het uit een ander land komen, te veel in de hoek wordt gezet van: en daar komen de problemen vandaan.'
'Op een van de eerste bladzijden wordt de islam apart gezet als probleemdomein. Die generaliseringen staan in de weg van de wederkerigheid die integratie nodig heeft. Een minister moet altijd een minister van alle Nederlanders zijn. Niet alleen van degenen die aan de ene kant staan.'

De kritiek van Hirsch Ballin komt net nu het gonst van de geruchten dat Donner zal worden benoemd tot vice-president van de Raad van State, een functie waarvoor ook Hirsch Ballins naam lange tijd werd genoemd en die bij uitstek vraagt om een figuur die er voor alle Nederlanders is.
Hirsch Ballin valt behalve over het stuk van Donner ook over de recente populistische toespraak van CDA-vice-premier Maxime Verhagen, waarin hij de zorg over de komst van immigranten "terecht" noemt: 'Dat moet dus niet. Je moet niet zeggen: mooi dat Wilders de problemen heeft benoemd, we zijn het alleen niet eens met al zijn oplossingen. Je moet je afvragen of het de goede omschrijving is van de problemen.'
Lees het hele boeiende interview, dat ook gaat over de ambities van Hirsch Ballin om terug te keren in de Pers

Bron(nen):   De Pers