Henk Bleker krijgt er flink van langs

De Europese Commissie stapt naar het Europese Hof als staatssecretaris Henk Bleker zijn afspraken niet nakomt over natuurherstel ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde. Dat staat in een van 8 april daterende brief van het directoraat-generaal milieuzaken van de EU gericht aan Bleker (Natuur). Vanaf die datum heeft de Tweede Kamer zitten wachten op openbaarmaking door Bleker. Nu is de brief in het bezit van de Volkskrant. En daaruit blijkt, schrijft de Volkskrant, dat Bleker weinig zin had in openbaarmaking. Het natuurbeleid van Bleker wordt namelijk zwaar bekritiseerd vanwege de slepende kwestie van de natuurcompensatie en het Nederlandse Natura 2000-beleid: de internationale afspraken om waardevolle natuurgebieden te beschermen.

Voor het beleid van Bleker in de Westerschelde-kwestie zou de commissie geen goed woord over hebben. In de brief staat dat er ‘geen serieus begin [is] gemaakt’ met natuurherstel ter compensatie voor de (inmiddels afgeronde) verdieping van de vaargeul. Ook wordt benadrukt dat 'onmisbare herstelwerkzaamheden' aan het waardevolle estuarium 'niet buiten de Westerschelde zouden kunnen worden uitgevoerd'. Een pijnlijke passage voor Bleker, schrijft de Volkskrant, omdat het kabinet wil afzien van het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Met een gedeeltelijke ontpoldering nabij Vlissingen en een aantal binnen- en buitendijkse maatregelen denkt Bleker te voldoen aan internationale verplichtingen. Uit de brief zou zijn op te maken dat daar geen sprake van is.
Kijken of de slimme sjacheraar ook deze forse kritiek weet te pareren.

Bron(nen):   de Volkskrant