Moet een gelovige vrouwelijke president onderdanig zijn aan haar man?

Michelle Bachmann is zeer gelovig en onderdanig aan de wetten van God, zoals geopenbaard in diens Schrift.? En Diens Schrift is helder: de man is de baas van de vrouw.
Michelle Bachmann wil, juist om die goddelijke inspiratie naar het Witte Huis te brengen, president van de Verenigde Staten worden.
Die twee dingen samen leiden tot de vraag, aan Bachmann gesteld, wie zal er de baas zijn, zijzelf, of haar man. Zeker omdat ze op de vraag waarom ze belastingrecht was gaan studeren, antwoordde dat haar man haar dat had opgedragen. En een vrouw doet wat de man wil.
Dit is haar antwoord op de vraag wie de baas zou zijn. "Ik ben blij met die vraag. Marcus en ik respecteren elkaar al 33 jaar en dat zullen we dan blijven doen."

Bron(nen):   Newser