Het Marjolein Moorman-effect: waarom de PvdA zo hard won in Amsterdam

Niet burgemeester Femke Halsema, maar wethouder Marjolein Moorman stal de show bij de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad. Ze heeft de PvdA de grootste gemaakt in Amsterdam.

De PvdA groeit van vijf naar negen zetels van de 45 die er in totaal te verdelen zijn. Het is een welkome opsteker voor de al jaren kwakkelende sociaaldemocraten. De partij blijft GroenLinks net de baas, dat twee zetels inlevert ten opzichte van vier jaar geleden.

Marjolein Moorman, wethouder onderwijs, armoede en integratie, speelt een belangrijke rol bij deze verkiezingsoverwinning. Ze zet zich in voor armoedebestrijding en werd bij het grote publiek bekend door de de docuserie Klassen over sociale ongelijkheid op scholen. 'Ongelijkheid is een keuze', is een bekende uitspraak van haar. Daarmee wil ze zeggen dat het een bewuste politieke keus is om ongelijkheid in stand te houden. En dat het dus ook aan de politiek is om meer gelijkheid te creëren.

Onderwijs
Moorman benadrukt dat wie voor een dubbeltje is geboren ook in Nederland niet zomaar een kwartje wordt. Om de gelijkheid in de sterk gesegregeerde hoofdstad te vergroten, dwong ze scholen in dure wijken om de ouderbijdrage, waarmee beter onderwijs kan worden gekocht, te verlagen, soms wel van 700 euro naar 112 euro. Ook maakt ze zich hard om de selectie voor de middelbare school uit te stellen: kinderen die bijvoorbeeld met een taalachterstand kampen, hebben vaak meer tijd nodig om te laten zien wat ze kunnen.

Ook verzet ze zich tegen de categoriale middelbare scholen met alleen VWO of gymnasium, die ertoe leiden dat hoogopgeleiden zich terugtrekken in hun eigen bubbel. Ze stelden daartoe de brede brugklasbonus in voor scholen die vmbo, havo en vwo wel combineren in de brugklas. Ook krijgen leraren die in achterstandswijken werken een bonus. Dat dit ten koste gaat van het onderwijs in dure wijken is volgens haar zelfs de bedoeling. Jarenlang is het immers de andere kant opgegaan.

Moorman is een perfect sociaaldemocratisch boegbeeld in de hoofdstad. Helaas liggen haar ambities vooralsnog enkel bij de lokale politiek.