D66 verzwijgt grensoverschrijdend gedrag van belangrijk partijlid

De D66-partijtop houdt al een jaar lang de conclusies uit een vertrouwelijk rapport achter waarin staat dat een invloedrijk partijlid zich schuldig heeft gemaakt aan ‘grensoverschrijdende gedragingen’. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de Volkskrant.

Het gaat om Frans van van Drimmelen, strateeg en voorzitter van de talentencommissie. Van Drimmelen heeft met een kort geding geprobeerd publicatie in de Volkskrant tegen te houden. De rechter vond dat de krant mocht publiceren.

In documenten in handen van de Volkskrant wordt tot in detail beschreven hoe de man in 2015 en 2016 langdurig een vrouwelijke D66-medewerker heeft ‘gestalkt, bedreigd en gechanteerd’. Daarin wordt ook bevestigd dat de politie hier destijds een officieel waarschuwingsgesprek met hem over voerde. In het vertrouwelijke rapport dat vorig jaar in opdracht van het D66-bestuur is opgesteld door onderzoeksbureau Bing, wordt geconcludeerd dat de man zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan ‘grensoverschrijdende gedragingen’ jegens de D66-medewerkster.

Bron(nen):   Volkskrant