België kan verdwijnen door de val van de euro

Als de Euro het begeeft en plaats maakt voor een zwakke groep landen in het zuiden en een sterke rond Duitsland - en wie durft dat uit te sluiten - dan kan dat de hindernis zijn die België niet kan nemen, voorspelt Economisch Magazine Trends. De Vlamingen zijn economisch georienteerd op Duitsland en Nederland en zullen bij de noordelijke groep willen horen. De Walen neigen bijna als vanzelfsprekend naar het zuiden.
Er zal een breuklijn komen in Europa.  Trends: "Duitsland heeft baat bij een sterke euro. Dat geeft hun de nodige koopkracht om grondstoffen relatief goedkoop in te slaan. De rente blijft laag, wat een troef is om de kapitaalintensieve industrie te financieren. En Duitsland kan een sterke munt dragen dankzij een gedisciplineerd sociaaleconomisch beleid (met onder meer loonmatiging) en dankzij een exportmix van kapitaalgoederen waarvoor de groeilanden centen op tafel willen leggen.

De zuiderse eurolanden hebben dan weer baat bij een zwakke euro. Ze kunnen hun schuldenprobleem pas de baas als ze exportoverschotten boeken. Maar dat is alleen mogelijk als ze hun concurrentiekracht herstellen. En dat kan pas door jarenlang in te leveren, of door te devalueren. In het verleden hebben zij hun chronisch concurrentieprobleem steeds verzacht met een politiek van seriële devaluaties. De soms harde sociaaleconomische discipline die bij de deelname aan elke muntunie hoort, konden ze niet opbrengen, ook de voorbije jaren niet."
En daartussen wordt België vermalen

Bron(nen):   Knack