Beleid kabinet mislukt: er komen niet minder moslims

Aan het einde van de kabinetsperiode zal het aantal niet-westerse migranten amper zijn verminderd. Dat blijkt uit de begroting van minister Leers, schrijft De Volkskrant. Met Wilders was afgesproken dat het aantal migranten en asielzoekers 'zeer substantieel' dalen.  Wilders rekent zelfs op een halvering van de niet-westerse migranten.
Wilders steunt de bezuinigingen van 18 miljard euro slechts op voorwaarde dat het immigratiebeleid fors strenger wordt. De prognoses tonen echter nauwelijks verandering. In 2012 worden 27.200 reguliere verblijfsvergunningen verstrekt; in 2016 ook. Jaarlijks komen er 15 duizend asielzoekers bij.
De berekeningen rond de migratiemaatregelen zijn nooit openbaar gemaakt. Voor Wilders is de halvering van de instroom van niet-westerse migranten van groot belang. 'Hoe verder het daarvan afkomt, hoe onprettiger ik mij zal voelen', zei hij in 2010 in het debat over de regeringsverklaring. 'Als ik mij ongemakkelijk voel, voelt het kabinet zich ook ongemakkelijk.'

Bron(nen):   De Volkskrant