Slaande ruzie tussen kabinet en CPB

Het kabinet van Rutte (VVD) en Verhagen (CDA) denkt dat het Centraal Planbureau van Teulings (PvdA) - foto - opzettelijk het kabinet dwars zit. Het Planbureau bestaat sinds 1946 maar zo'n beschuldiging is helemaal nieuw. In een vertrouwelijke brief van Verhagen, in bezit van De Telegraaf, wordt Teulings de wacht aan gezegd.
Aanleiding zijn de berekeningen over het Persoonsgebonden Budget. Het CPB had op verzoek van de oppositie doorgerekend wat de effecten waren. Verhagen maakt zich over 2 dingen boos: over de uitkomsten (het CPB was erg kritisch) en over het feit dat die uitkomst werd gepubliceerd zonder dat Verhagen zelf de stukken kende en kon bijsturen.
Binnen het kabinet en in de regeringsfracties bestaat de overtuiging dat Teulings welbewust het kabinet dwars zit uit partijpolitieke overwegingen en dat hij het CPB gebruikt als middel om zijn partij te steunen.
Mogelijk is de woede van het kabinet mede ingegeven door het feit dat niet alleen het CPB bij herhaling vaststelt dat het kabinet er naast zit, maar ook de andere adviseur, de Raad van State, erg kritisch is. Dat de brief aan Teulings is geschreven door het ministerie van Verhagen komt omdat EZ de formele baas van het CPB is.