Alweer een bewijs dat het kabinet niet kan rekenen

Als hulpbehoevenden hun zorg zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb), gebeurt dat goedkoper dan het kabinet dacht. Volgens het College voor Zorgverzekeringen dat toezicht houdt op de uitgaven aan zorg, houden zij gemiddeld 10% van hun budget over. Geld dat terugvloeit naar de zorgkas, meldt de Volkskrant.
Het kabinet-Rutte maakt een einde aan het pgb-stelsel. Komend jaar worden geen nieuwe budgetten meer toegekend omdat zij het pgb te duur vindt.

Bron(nen):   de Volkskrant