Onderzoek naar effect ingrepen in cultuur

De oppositie in de Tweede Kamer vraagt het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de gevolgen van de bezuinigingen op kunst en cultuur in kaart te brengen, bericht De Volkskrant. Ze hoopt zo onder meer vast te kunnen stellen of staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur zich wel houdt aan de regels voor behoorlijk bestuur.

GroenLinks, D66, PvdA, SP en ChristenUnie willen weten hoeveel instellingen in hun bestaan worden bedreigd, en welke dat zijn. Ook over de effecten van het beleid op bezoekersaantallen wil de oppositie duidelijkheid.

Het verzoek aan het CPB en het Sociaal en SCP wordt vandaag ingediend. Mariko Peters, Tweede-Kamerlid voor GroenLinks, heeft het initiatief genomen de planbureaus in te schakelen.
'Vanaf 1 december moeten kunstinstellingen hun subsidieverzoeken indienen', zegt Peters. 'Het Fonds Podiumkunsten heeft duidelijk gemaakt hoe het de aanvragen zal beoordelen. De bezuinigingen door gemeenten en provincies worden steeds duidelijker. Alles bij elkaar zijn er nu voldoende handvatten voor onderzoek.'