Een Griekse ministerie telt gemiddeld 439 afdelingen, gemiddeld. Sommige meer

Een Griekse ministerie telt gemiddeld 439 afdelingen. Een op de vijf afdelingen bestaat alleen uit een afdelingshoofd, constateert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Delen van het overheidsapparaat zijn zo inefficiënt en corrumperend dat ze mogelijk al niet meer te redden zijn, concludeert een witboek dat  is opgesteld bij de London Business School.

Griekenland is volgens het OESO-rapport zo overgereguleerd dat voor iedere kleine wijziging in de bevoegdheden op een ministerie een nieuwe wet of decreet nodig is. Gemiddeld worden de overheidsbevoegdheden daardoor 1140 keer per jaar gewijzigd.
De overregulering is een bron van corruptie, want de regels zijn zo complex en sluiten zo slecht op elkaar aan dat het vrijwel onmogelijk is iets volgens de regels te doen.