Rabobank keert zich fel tegen stikstofplannen kabinet

De topman van de Rabobank laat in een gesprek met het FD weinig heel van de stikstofplannen van het kabinet. De belangrijkste bank van het platteland vindt dat de plannen niet deugen, want onwerkbaar. Provincies krijgen een jaar de tijd om eruit te komen met agrariërs, maar volgens de bank is dat 'onhaalbaar krap'.

De plannen bieden boeren bovendien te weinig toekomstperspectief, zegt topman Wiebe Draijer tegen FD. Dat jaagt hen van tafel terwijl het volgens Draijer essentieel is voor effectief beleid 'dat de boeren aan tafel komen'.

Draijer vindt het contraproductief om 'eenzijdig vanuit de overheid te focussen op stikstofreductie', iets wat Van der Wal volgens hem nu wel doet. Ze mikt 'alleen maar op uitkopen of afbouwen van het aantal boeren'. 'Dit leidt tot ontreddering en een diepgaande emotie van verwoesting bij boeren', zegt de Rabo-baas. 'De schokgolf' en 'beklemming' die het plan onder agrariërs veroorzaakt, baren hem grote zorgen. Draijer spreekt van een 'emotionele aanslag'.

Het doel van halvering van de ammoniakuitstoot hoeft van Draijer, anders dan bijvoorbeeld landbouwkoepel LTO roept, niet van tafel. Maar de manier waarop Van der Wal dit wil bereiken, is volgens de Rabo-bankier tot mislukken gedoemd.

Bron(nen):   FD