Vanmiddag weer veel boze boeren verwacht op de wegen


Vandaag gaan boeren waarschijnlijk opnieuw actievoeren. Op welke plekken en hoe groot de acties zullen zijn, is niet duidelijk. In appgroepen van boeren gaan verschillende plannen rond.

Volgens Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) zal het „vanaf twaalf uur ’s middags losbranden”. Het gaat om „wilde acties”, FDF coördineert en initieert die niet. „Het is op eigen initiatief van de boeren”, zegt Van den Oever, die wel weet te melden dat „alles wat wielen heeft, gaat rollen. De acties komen daags voor wat Van den Oever ‘de dag des doods’ noemt. ,,De demonstratie in Stroe heeft helemaal niks uitgehaald.”

De boosheid van de boeren richt zich ook steeds meer op de media. Een actieleider tegen het AD: ,,Die schetsen volgens sommige boeren een beeld dat de boeren allemaal grootgrondbezitters zijn die geen menselijke emoties hebben. Het is soms echt walgelijk om te lezen hoe er over boeren wordt geschreven en gepraat.”