Provinciale Statenleden, die ook boer zijn, stemden illegaal mee over stikstofmoties: Is belangenverstrengeling

Zeker achttien Statenleden van verschillende provincies hebben zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling door het woord te voeren over en mee te stemmen met moties over stikstofplannen, onthult het NRC. In de meeste provincies is dit verboden.

De politici zijn veehouder of akkerbouwer van beroep en daarnaast vaak actief bij de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) of een andere belangenorganisatie. Het is niet toegestaan om te stemmen over beleid waar het Statenlid een persoonlijk belang bij heeft, maar dit gebeurde toch.

De provincies hebben een sleutelrol bij het uitvoeren van de stikstofregels. Zij moeten bepalen hoe de stikstofreductie tot stand komt en de Statenleden besluiten daarover. Van de achttien ontmaskerde agrariërs zijn liefst zestien actief voor het CDA of de VVD.

"Als je die integriteitscodes over het algemeen ziet, vind ik het nogal opmerkelijk dat dit kan", vertelt bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden Arco Timmermans aan de krant. De integriteitscodes van Utrecht, Drenthe en Friesland bijvoorbeeld, zijn helder. "Meestemmen doe je niet als je een belang hebt."

De enige provincies waar de belangenverstrengeling niet speelt, zijn Utrecht en Groningen. Voor deze ambtstermijn zijn daar geen Statenleden met agrarische achtergrond beëdigd.