De griezeligste grafiek van Europa

In Europa, zeker in het zuiden, is een groep van miljoenen jongeren ontstaan zonder uitzicht. En dagelijks wordt de groep groter. In de onderstaande grafiek staat waar het het ergst is. Maar het is bijna overal zorgelijk.
Wat moet er terecht komen van een generatie die niet mee mocht doen? En wat gaan ze doen als ze nog kwaaier zijn dan nu?