Overheid klaar voor nieuwe pandemie? Bijna nergens is daar zo weinig vertrouwen in als hier

Het vertrouwen in het kabinet is laag. Hoe kan het ook anders na de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, de gebrekkige afhandeling van de Groningse aardbevingsschade, de asielcrisis en het uitblijven van koopkrachtreparatie. En de aanpak van de coronapandemie was ook al niet om over naar huis te schrijven.

Dat de Nederlander nu echt de moed in de schoenen is gezakt, blijkt ook uit internationaal onderzoek van de OESO naar het vertrouwen in de politiek.

De samenwerkingsorganisatie van 34 ontwikkelde landen vroeg de bevolking in haar lidstaten in hoeverre ze dachten iets te zeggen te hebben over het gevoerde beleid. Dat zegt volgens de onderzoekers wat over het algehele vertrouwen in de overheid. Nederland staat in de onderste regionen.

Infographic: Few Feel Heard by Policy Makers | Statista

Op de vraag: is je overheid klaar om de volgende coronagolf het hoofd te bieden, antwoordde de Nederlander helemaal weifelend. Alleen in Japan en Oostenrijk hebben ze er nog minder vertrouwen in dat hun overheid een volgende pandemie goed aanpakt.

Infographic: Is Your Government Ready for Another Pandemic? | Statista