Nieuwe asielregels voor uitstel gezinshereniging tegen internationale verdragen: ‘Harteloos beleid’

De Nederlandse regering wil de asielcrisis oplossen door gezinshereniging te vertragen. Hulporganisaties als Unicef en VluchtelingenWerk spreken er schande van. Het gaat bovendien in tegen internationale regels.

Volgens de nieuwe regels, die nu zijn voorgesteld, mogen familieleden pas naar Nederland komen als asielzoekers een woning hebben. Zo blijven kinderen veel te lang gescheiden van hun ouders. VluchtelingenWerk spreekt bij RTL Nieuws dan ook van een 'harteloos besluit'. "Dit raakt vluchtelingen op de plek waar het het meest pijn doet."

Unicef zegt dat het zelfs verboden is. Het gaat in tegen het kinderrechtenverdrag van de VN en andere bestaande regels. "Kinderen hebben het recht om spoedig herenigd te worden met hun ouders."

"Nederland wordt wel vaker op de vingers getikt", merkt VluchtelingenWerk op. "Of het mag, lijkt er minder toe te doen dan de vraag of het kabinet ermee wegkomt. Wij denken dat het kabinet ermee wegkomt."

Nu is de wettelijke termijn 9 maanden voor het besluit of gezinshereniging is toegestaan. Voor verlenging is een wetswijziging nodig en dus goedkeuring van de Eerste en Tweede Kamer.