Teleurstelling en onbegrip bij boeren over Troonrede

Alle sussende woorden tegen de boeren in de Troonrede hebben niet veel geholpen. De eerste reactie op de Troonrede kwam van Agractie. Die actieorganisatie vroeg zich teleurgesteld af "waar het Nederland is gebleven waar we trots op waren?".

Prinsjesdag 2022 is een verdrietige dag voor de Boeren van Nederland. Na jaren van onzekerheid is het vertrouwen in de overheid tot het nulpunt gedaald.
Hoe graag zouden boeren aan de slag gaan met haalbare en betaalbare maatregelen, om mét draagvlak in de samenleving te blijven boeren en voedsel te blijven produceren voor Nederland en onze buurlanden!

De koning vertelde dezelfde boodschap die we al maanden horen. ‘Onontkoombare’ reductie, gebiedsaanpak en transitie. ‘Toekomstagenda duldt geen uitstel’. Wij kunnen helaas geen positieve punten
ontdekken die iets van het wantrouwen en de onzekerheid wegnemen of hoop geven.
Het lijkt erop dat de voedselproducenten van Nederland als overbodige ballast worden gezien. Wij horen niets terug van de oplossingen die we hebben aangedragen. We horen niets terug van de kritiek die vele wetenschappers, waaronder de hoofdeconoom van de Wageningen Universiteit, hebben op de ‘transitie’ en de stikstofaanpak van het Kabinet.

Wij vrezen daarom dat de kloof die er is niet gedicht wordt, en zien nog geen tekenen dat er een begin gemaakt wordt aan herstel van vertrouwen tussen de agrarische sector en de overheid.

Ook vanuit LTO Nederland klinkt teleurstelling door dat er geen aandacht is voor de concrete uitdagingen waar de sector op dit moment mee geconfronteerd wordt.

Bron(nen):   Foodlog