Bewakers van Obama maken het steeds erger: Hoeren en drank

De bewakers van president Obama maken het steeds erger. De mannen van het elitecorps van de Secret Service, belast met bewaking van de president, zeggen dat het bepaald niet de eerste keer dat Geheim Agenten het tijdens een dienstreis op een zuipen zetten en prostituées inhuurden.


Het is logisch dat ze dit doen, want na het incident - tijdens een presidentele reis naar Colombia - verloor een aantal leden van de Secret Service hun baan. Ze proberen nu aan te tonen dat het eigenlijk de schuld van hun werkgever is, die  toeliet dat dit ook op andere reizen voortdurend gebeurde.
Dit is weer extra schadelijk voor de Secret Service. En het maakt het waarschijnlijker dat alle smadelijke berichten over de Colombia-trip waar zijn.
Er is nu een onderzoek naar een eerdere trip naar El Salvador. De Secret Service moet ook in deze zaak  - onder publieke en politieke druk - hard optreden tegen agenten die interne regels hebben overtreden. We hebben de laatste onthulling in deze zaak nog niet gezien.

 

Bron(nen):   CNN  KIROtv  CBS