Deserteur Wagnergroup: “Ze verzamelden jongens die niet wilden vechten en schoten hen neer voor nieuwkomers”

Andrei Medvedev, die commandant was bij de Wagnergroup, deserteerde vanwege de wreedheden van het Russische leger, vertelt hij aan CNN.  

Na zes dagen aan het front was het de 26-jarige militair al duidelijk dat hij en zijn kameraden werden gebruikt als kanonnenvoer. "In het begin had ik tien mannen onder mijn bevel, maar dat werden er meer toen ze gevangenen begonnen te rekruteren. Allemaal doden die werden aangevoerd, steeds meer. Aan het eind kon ik zelfs niet meer tellen hoeveel mannen ik onder mij had. Ze waren in constante rotatie: doden, meer gevangenen, nog meer doden, nog meer gevangenen”, getuigt Medvedev.

En het wordt nog erger: "Ze verzamelden de jongens die niet wilden vechten en schoten hen neer voor de nieuwkomers. Ik zag zelf hoe ze twee gevangenen die weigerden te vechten neerschoten, waarna de nieuwelingen hen moesten begraven in de loopgraven.”

Ook ontbreekt het volgens Medvedev aan tactiek of strategie tijdens de gevechten. Iedereen deed maar wat. "Er was geen tactiek: we kregen te horen waar de vijand zat, maar dat was het dan ook.”

Tenslotte kwam er ook niets terecht van de Russische belofte om de families van gedode militairen een schadevergoeding te bieden van zo'n 65.000 euro. "Veel doden worden gewoon als vermist opgegeven, want ze willen dat geld niet uitbetalen.”