Alarm over aangenomen motie in Tweede Kamer, die rechtsstaat uitholt: rechts blok stemde vóór

Het College voor de Rechten van de Mens luidt op Twitter de noodklok over een aangenomen motie die de Trias Politica (de scheiding der machten) aantast, de democratie verzwakt en de rechtstaat uitholt.

Dit college is het mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belichten, beschermen en bevorderen zij de mensenrechten en oordelen zij over discriminatieklachten.

Zo kaartten ze recent nog aan dat het demonstratierecht onder druk staat, vanwege de intimidatie en aanhoudingen van klimaatactivisten. Ook besteedden zij aandacht aan etnisch profileren en de recente uitspraak van het Gerechtshof dat de Koninklijke Marechaussee bij controles geen gebruik mag maken van etnische kenmerken.

Nu vrezen ze dus voor uitholling van de democratische rechtsstaat: “Het College voor de Rechten van de Mens is verontrust over een motie die door de Tweede Kamer is aangenomen. Een meerderheid vraagt de regering om te onderzoeken of er strengere eisen aan belangenorganisaties moeten worden gesteld om naar de rechter te kunnen stappen.”

“Het recht om als belangenorganisaties in het algemeen belang te procederen is cruciaal in de democratische rechtsstaat. Voorbeelden waarin de rechter op hun verzoek moest ingrijpen: klimaatbeleid, etnisch profileren aan de grens, asielopvang en politieke participatie van vrouwen.”

“Het is belangrijk voor de bescherming van mensenrechten dat de toegang tot de rechter niet verder wordt beperkt voor zaken die het individuele belang overstijgen”, aldus het College voor de Rechten van de Mens.

Aan de uitslag is te zien dat de meerderheid tot stand is gekomen doordat het rechtse blok BBB, CDA, FVD, Omtzigt, SGP, VVD, Groep Van Haga, JA21 en PVV vóór hebben gestemd.