Protest tegen de ban op het woord vagina in Michigan’s Congres

Vandaag wordt op de trappen van Michigans Capitool een uitvoering van de Vaginamonologen gegeven, dat stuk waar het woord zo’n 100 keer wordt gebruikt.


Dit als protest op de ban op het woord vagina in het parlementsgebouw. Die werd uitgeroepen nadat Lisa Brown, afgevaardigde voor de Democraten, het woord vagina tijdens een debat over de abortuswetgeving gebruikte. Ze zei: ‘Ik ben geflatteerd dat jullie allen zoveel belangstelling voor mijn vagina hebben, maar nee blijft nee.’ .

Tot haar stomme verbazing werd haar de volgende dag (donderdag 14 juni) het spreekrecht geweigerd door de Republikeinse parlementsvoorzitter, omdat Brown de regels van fatsoen van het Huis van Afgevaardigden had geschonden.

Brown: ‘Het was alsof ik een obsceen woord had gebruikt. Medeparlementslid Mike Callton zei dat hij het niet eens durfde te herhalen, omdat het "zo aanstootgevend is, dat hij het niet in het gezelschap van dames durfde uitspreken." En deze man heeft biologie gestudeerd. Wat zal die geleden hebben tijdens anatomieles. Als we wetten uitvaardigen over lichaamsdelen, moeten we die dan niet bij de naam kunnen noemen?’

Vandaar dus vandaag dus de protestvoorstelling op de stoep van het Congres van een stuk waarbij het publiek uitgenodigd wordt te scanderen: ‘Vagina, vagina, vagina!’ Misschien niet het resultaat waar men met de ban van het woord vagina op hoopt.

Bron(nen):   overgangstergirls