De 137 BBB-Statenleden hebben samen 62 boerderijen. Vaak in stikstofgebied

De BoerBurgerBeweging komt met 137 leden de Gedeputeerde Staten binnen. Een groot aantal van hen is boer. Belangenverstrengeling dreigt, waarschuwen experts bij Follow The Money.

Bijna een kwart van alle Statenleden is straks lid van de BBB. Van die 137 BBB'ers zijn er 79 verbonden aan de agrarische sector, zo ontdekte FTM. Om precies te zijn hebben 35 van hen zelf een boerderij en 19 hebben een direct familielid dat een boerderij heeft. Samen hebben ze 62 boerderijen.

Dat zijn bepaald geen biologische boeren die hun stikstofuitstoot minimaliseren. Integendeel, het zijn de grote jongens. Ruim een derde van de boeren die namens de BBB in de Gedeputeerde Staten zitten, is melkveehouder. Zij hebben meer dan 2,5 keer zoveel koeien als gemiddeld in Nederland.

En dan zitten ze ook nog vlakbij kwetsbare natuur: meer dan de helft van de boerderijen bevindt zich op minder dan 5 kilometer van een Natura 2000-gebied.

De provincies moeten de komende tijd de stikstofplannen gaan uitvoeren. Belangenverstrengeling ligt dan op de loer. Mogelijk moeten de Statenleden dan ook hun zetel opgeven als ze worden uitgekocht. Hoe dan ook, lijkt het erop dat de BBB'ers vooral hun eigen hachje willen redden.