BBB en GroenLinks/PvdA proberen Rutte uit te roken

Een opmerkelijk verbond: BBB en GroenLinks/PvdA hebben samen het kabinet klem gezet. De dag na het Groningen-debat, toen bleek dat Rutte uit eigen beweging niet zal verdwijnen, was in de Tweede Kamer de voorjaarsnota aan de orde. Uit de cijfers blijkt dat er steeds meer mensen (en vooral ook kinderen) in armoede leven. Het kabinet heeft (nog) geen maatregelen bedacht om daar iets aan te doen.

En volgens minister van Financiën Kaag is daar ook geen haast bij. Zij meent dat de armste Nederlanders wel tot Prinsjesdag kunnen wachten op maatregelen. Daar denkt het blok van links en BBB anders over.  In een gezamenlijke motie roepen ze het kabinet op met een pakket te komen waarmee de lonen ,,substantieel stijgen”, armoede beter bestreden wordt en gezinnen worden gecompenseerd voor het uitstellen van de bijna gratis kinderopvang.

Dinsdag wordt over die motie gestemd. Maar het is niet nodig dat de motie een meerderheid haalt. BBB en GroenLinks/PvdA hebben de macht om het kabinet te dwingen. Rutte heeft namelijk of BBB of GroenLinks/PvdA nodig om wetten door de Eerste Kamer aangenomen te krijgen. Het oppositieblok eist dat er een pakket komt om de inkomens eerlijker te verdelen.

Als zo’n pakket er niet komt, dreigen de drie tegen de begrotingen te stemmen die onder de Voorjaarsnota vallen. Als dat werkt kan Rutte wel blijven zitten, maar kan hij niet meer regeren.