Polls voor Trump kelderen

De laatste dagen waren naar voor Donald Trump. Zijn eigen partij neemt steeds meer afstand van hem, nu vaststaat dat hij een racist is. En de campagne van tegenstander Clinton gaat voortvarend van start. In de eerste poll na dit nieuws maakt Trump[ een duidelijk.In de maandelijkse peiling van Fox (een zender die Trump welgezind is) verloor hij in een keer 6 punten. Hij had de steun van 45 procent van de kiezers, dat is gedaald naar 39. Clinton is op 42 procent gebleven. Een van de geestigste en effectiefste aanvallers wordt steeds meer Senator Warren (genoemd als vice president van Clinton). Zij koos ook gisteren weer welsprekend de aanval en noemde Trump "loud, nasty, thin-skinned fraud" (een luidruchtige, akelige, overgevoelige oplichter) en "racist bully" (racistische pestkop). Het zal niet het laatste slechte nieuws zijn. Binnen zijn eigen partij wordt koortsachtig gezocht naar wegen om van Trump als kandidaat af te komen. Dat moet dan tijdens de conventie, die op 21 juli begint