“Trump heeft banden met Russische oligarchen”

Donald Trump heeft tot nu toe geweigerd zijn belastingaangiften openbaar te maken. Het is al sinds Nixo gebruik dat kandidaten voor het presidentschap dat doen. Veelal worden 2 redenen genoemd voor die weigeren. De eerste is dat uit de aangifte zou blijken dat Trump geen 10 miljard bezit, zoals hij beweert, maar veel minder. De tweede is dat zou blijken dat hij amper belasting betaalt. De rechtse commentator George Will, decennia een van de denkers van de republikeinse partij - heeft een nieuwe reden genoemd: openbaarmaking zou onthullen dat Trump nauwe banden heeft met Russische oligarchen. Will noemde geen bewijs. Hij was heel lang hoofdredacteur van de rechtse National review en nu commentator voor het nog rechtsere Fox