“Nederland is een sterk land, in een instabiele wereld.” Eerste reacties op troonrede zijn wisselend

Koning Willem-Alexander was in zijn troonrede vooral positief over de staat van ons land. "Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen. De financieel-economische crisis ligt achter ons. Wij leven in een welvarend en aantrekkelijk land, ook in vergelijking met andere landen, en beschikken over goede voorzieningen, een goede infrastructuur en een sterke rechtsstaat. We hebben heel veel om trots op te zijn en op verder te bouwen." Hij spreekt verder klare taal: aan onze vrijheden mag niemand tornen. "In Nederland is lang gestreden voor een aantal democratische waarden, waaronder de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. In ons land zijn mannen en vrouwen gelijk voor de wet en maken we geen onderscheid naar ras, geloof of seksuele geaardheid." De koning besluit met: "Nederland is een sterk land, in een instabiele wereld. Internationale bedreigingen moeten niet worden onderschat, maar, de geschiedenis heeft uitgewezen dat bestendige vooruitgang mogelijk is." De eerste reacties op de troonrede zijn wisselend: 'Een schouderklopje mag best, maar wie zichzelf zo tevreden op de borst slaat, slaat de plank voor velen toch mis', tweet D66-kamerlid Kees Verhoeven. 'Een braaf, vlak verhaal over schoolreisjes en zelfgenoegzaamheid', vindt zelfstandig Kamerlid Norbert Klein (Vrijzinnige Partij, voorheen 50Plus). Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is positiever: 'Meeste tekst ooit over energie en klimaat en eerste keer dat het woord energietransitie in de Troonrede zit. Hup vooruitgang hup toekomst.' PVV-leider Geert Wilders beperkte zijn commentaar op Twitter voorlopig tot een foto van een lege Ridderzaal en de tekst: 'Zo, dat was de Troonrede.'