Met Trump gaan de Amerikanen terug in de tijd: de beleidsplannen op een rij

Als Trump maar een tiende gaat doen van wat hij de afgelopen tijd heeft geroepen, dan ziet het er niet best uit. De plannen van de aartsconservatieve miljardair brengen Amerika decennia terug in de tijd. Een overzicht van zijn beleidsplannen... Abortus Trump is tegen het lang bevochten recht op abortus. Hij wil rechters benoemen die het grondwettelijk recht op abortus opheffen. Homohuwelijk Trump wil het homohuwelijk afschaffen en zelfs een samenlevingscontract onmogelijk maken. Klimaatverandering The Donald gelooft dat klimaatverandering een mythe is dus op het gebied van klimaatverdragen hoeven we niets te verwachten. Sterker nog, hij wil Amerika energie-onafhankelijk maken door steenkolencentrales te gaan bouwen. Sociale zekerheid Obamacare, ontworpen om elke Amerikaan een ziektekostenverzekering te geven, zal door Trump weer worden afgeschaft en vervangen door een federaal ziekenfonds. Meer concurrentie tussen verzekeraars moet de kosten drukken. Wapens Voor Trump is vrij wapenbezit heilig. Ook wil hij de Patriot Act, die massasurveillance mogelijk maakt, weer terug invoeren en zal Guantanamo Bay open blijven. Migratie De befaamde muur om Mexico moet migratie aan de zuidgrens tegenhouden. Ook worden migranten uit moslimlanden geweerd. De miljoenen illegalen wil Trump gaan deporteren. Internationale samenwerking Trump wil niet langer militair samenwerken met de rest van de wereld. De NAVO vindt hij 'overbodig' en 'onaangepast aan de huidige tijd'. Als de andere NAVO-lidstaten niet meer bijdragen, dreigt de V.S. de alliantie te verlaten. Economie De inkomstenbelasting gaat fors omlaag. De middenklasse zou 30 procent minder belasting gaan betalen. Internationaal gezien wil Trump de Amerikaanse economie afschermen met protectionistische maatregelen. Handelsverdragen wil hij opheffen. Het ziet er dus slecht uit voor TTIP waarover jarenlang onderhandeld is.  

Bron(nen):   Knack