Waarom de koning zo weinig staatsbezoek krijgt

De koning gaat veel vaker naar andere landen toe dan dat hij in Nederland bezoek ontvangt. En dat is niet, omdat het hem wel leuk lijkt om over Australië te vliegen. Willem-Alexander is nu 3,5 jaar koning. In die periode ging hij negen keer op staatsbezoek. Hij ontving slechts twee keer een staatshoofd. Die scheve verhouding komt voort uit deze regel uit het protocol: “Bij een troonswisseling brengt het nieuwe staatshoofd eerst een bezoek aan het land van het langer-zittende staatshoofd.” Daarom komt de Belgische koning maandag deze kant op. Maar de onbalans is structureler. Ook Beatrix ging vaker op reis dan dat er staatshoofden bij haar langskwamen: 54 om 30. Dat is geen toeval. Staatshoofden met veel politieke bevoegdheden hebben meestal niet veel trek in tijdrovende staatsbezoeken vol ceremoniële activiteiten. Ontmoetingen met staatshoofden die weinig politieke macht hebben, zijn voor hen niet zo interessant. Ze spreken liever af met politieke leiders en die bezoeken zijn veel minder protocollair en omslachtig.  

Bron(nen):   NOS