Hebben Nederlandse ouderen het dan echt zo slecht?

50PLUS staat momenteel op ongeveer 10 zetels. De partij zet zich vooral in voor de financiële positie van ouderen. Maar is dat nodig? Feitelijk niet. Alleen rijke ouderen met een flink aanvullend pensioen zijn er de afgelopen jaren iets op achteruit gegaan. Mensen met een klein pensioen niet en wie alleen AOW heeft, ging er op vooruit. Werkende 50-plussers hebben zelfs 7,9 procent meer te besteden dan in 2012. Het aantal ouderen dat niet kan rondkomen van het pensioen is de afgelopen jaren hard gedaald. Slechts 3 procent leeft in armoede. Dat is veel minder dan het landelijk gemiddelde en een stuk minder dan in de meeste andere Europese landen. Ouderen hebben dus eigenlijk vrij weinig reden tot klagen.

Bron(nen):   RTL Nieuws