Minder dan een kwart van de Amerikanen stemde op Trump

Onder Amerikaanse statistici is enig rumoer geweest over de uitslag van de verkiezingen die Trump aan de macht brachten. De consensus is nu dat minder dan een kwart van de Amerikanen van boven de 18 hun stem uitbracht op Trump. Trump behaalde minder dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Maar bovendien kwam 42 procent van de mensen die mochten stemmen niet opdagen. Vaak omdat ze wel stemgerechtigd zijn, maar toch niet in staat de stemmen. Bijvoorbeeld omdat ze geen geschikt indientiteitsbewijs hebben. Dat kost geld en armere mensen hebben dus minder vaak de juiste papieren om zich in te schrijven als kiezer. Onder de niet-stemmers zitten dus zeker mensen die wel wilden, maar niet konden stemmen. En dan is er nog een omvangrijke groep - 7 procent van de bevolking - die wel Amerika als woonland hebben, maar niet mogen  stemmen. Een groot deel van hen heeft een strafblad en mag daarom niet stemmen. (lees hier voor meer uitleg) Dat leidt tot de volgende verkiezingsuitslag:  

Bron(nen):   Scatterplot