De nieuwe Tweede Kamer is in de verste verte géén afspiegeling van de samenleving

De Tweede Kamer vertegenwoordigt het volk, maar hoeft niet per se een afspiegeling te zijn van het volk. Dat is het dan ook in de verste verte niet. De nieuwe Kamer is daarvoor (hoe verrassend) veel te mannelijk, autochtoon, hoogopgeleid en Randstedelijk. Er gaat veel veranderen in de nieuwe Kamer, schrijft de Volkskrant. Er komen maar liefst 71 nieuwe leden. Opvallendste afwijking ten opzichte van de bevolking: 50,43 procent van Nederland is vrouw. In de Kamer is dat slechts 36 procent, zo blijkt uit de cijfers van het Parlementair Documentatiecentrum in Leiden. Ook regionaal gezien is de spreiding matig. Meer dan de helft van de Kamerleden komt uit Noord- en Zuid-Holland. Ook Utrecht is oververtegenwoordigd. Friesland, Drenthe, Overijssel, Zeeland en vooral Gelderland en Noord-Brabant zijn juist ondervertegenwoordigd. De vertegenwoordiging van Turken en Marokkanen is met respectievelijk vijf en acht Kamerleden keurig, maar de verdeling van leeftijd is dat dan weer niet. De meeste Kamerleden zijn tussen de 41 en 50 jaar oud (42 procent), terwijl slechts 14,5 procent van de Nederlandse bevolking in die leeftijdscategorie valt. 16 procent van de Nederlanders is tussen de 18 en 30 jaar oud. Toch is slechts 4 procent van de Kamerleden jonger dan 30. En dan het opleidingsniveau. Van de Kamerleden hebben er 94 een academische opleiding afgerond en 29 leden een hbo-opleiding. Daarmee is 82 procent hoogopgeleid, tegenover slechts 27 procent van de Nederlanders. Er zitten vooral veel juristen (21), politicologen (15) en economen (15) in de Kamer. Dat is ergens natuurlijk logisch. Het werk in het parlement is best ingewikkeld en gaat veel over juridische en economische zaken.  

Bron(nen):   De Volkskrant