Henry Keizer treedt af als VVD-voorzitter na nieuwe verdenking

Henry Keizer stapt op. Onlangs kwam aan het ligt dat hij op listige wijze eigenaar is geworden van een concern dat crematoria bestiert. Er is een strafklacht tegen hem ingediend wegens oplichting en de VVD doet een onderzoek naar zijn handelwijze. Gisteren kwam een nieuwe zaak aan het licht. Keizer heeft als VVD-voorzitter schimmigheid laten ontstaan rond een paar stichtingen waar sponsors van de VVD geld kunne storten dat ze vervolgens van de belasting kunnen aftrekken. Keizer heeft - in strijd met de wet - de gegevens van die stichtingen geheim gehouden. De Ivo Opstelten Foundation heeft de fiscaal aantrekkelijke status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) maar komt sinds 2014 de daarbij behorende plicht niet na een financiële verantwoording te publiceren, bleek  uit onderzoek door NRC. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting, en schenk- en erfbelasting hoeft niet te worden betaald. In ruil voor deze voordelen eist de fiscus dat ANBI’s bekendmaken hoeveel zij ontvangen en doneren. Keizer hield alles geheim