Baudet haalt in woedende mail hard uit naar partijgenoten: “Ondoordacht provinciaal geklooi”

Thierry Baudet is woedend op zijn partijgenoten die meer democratie willen binnen hun partij, zo blijkt uit een e-mail die RTL Nieuws publiceert. De partijleider van Forum voor Democratie beticht het kritische partijlid Arthur Legger aan wie de mail is gericht van 'ondoordacht provinciaal geklooi'. Baudet begint: "Vanavond hebben jullie bij RTL Late Night gezien waar jullie naïeve politieke amateurisme toe leidt. Het ondoordachte provinciale geklooi van de afgelopen dagen brengt alleen maar schade toe aan FVD, en zorgt voor veel leedvermaak bij onze politieke tegenstanders." Even later noemt hij zijn partij "een ongekend succes in de politieke geschiedenis van ons land." En verder weigert hij het gesprek aan te gaan met zijn criticasters: "De belangen die spelen zijn daarvoor veel te groot en de agenda die wij hebben is daarvoor veel te belangrijk." Even verderop schrijft hij: "Wij hebben nu de kans om ECHT iets te veranderen in Nederland. Dit laten we niet mislukken door politiek amateurisme en onbezonnen ego’s die de gevolgen van hun acties niet overzien." De afgelopen weken kwam Forum voor Democratie zwaar onder vuur te liggen. Partijleden, waaronder de nummer 3 van de lijst, Susan Teunissen, wilden meer democratie en stapten om die reden op. Ze spraken van een schrikbewind. Er was ook heibel, omdat Baudet weigerde afstand te nemen van een racistische opmerking van de nummer 2 van de Amsterdamse lijst, die durfde beweren dat donkere mensen een lager IQ hebben dan blanke. Het is niet de eerste keer dat Baudet in verband wordt gebracht met enge rechtse praktijken. Zo had hij een vijf uur durend gesprek met de bekende Amerikaanse racist Jared Taylor. Hieronder de hele mail van Thierry Baudet  Beste Arthur en anderen, Vanavond hebben jullie bij RTL Late Night gezien waar jullie naïeve politieke amateurisme toe leidt. Het ondoordachte provinciale geklooi van de afgelopen dagen brengt alleen maar schade toe aan FVD, en zorgt voor veel leedvermaak bij onze politieke tegenstanders. Jullie overzien misschien 1% van het werk dat wij doen en de afwegingen die wij ieder uur moeten maken. We staan op 15 zetels in de peilingen en hebben meer dan 23.000 leden. Een ongekend succes in de politieke geschiedenis van ons land. Dat komt zonder enige twijfel door de unieke synergie die ik heb met mijn mede-oprichter Henk Otten. Zonder hem zouden we hier nooit zijn gekomen. Zonder hem zal dit project stranden. Dat weten de werkelijke krachten die de bestaande macht in Nederland vormen ook. Zij komen volop tegen ons in beweging. En met zijn gestook speelt voormalig VVD-partijbaron Robert de Haze Winkelman hen op bizarre wijze in de kaart. Hoe langer deze gekkigheid voortduurt, hoe groter de schade voor FVD wordt. Nogmaals: de provinciale uitbouw van onze partij is NIET gestopt. Maar wordt op andere wijze voortgezet. Via vijf regio’s om het organisatorisch beter te stroomlijnen. Jullie zijn allen van harte uitgenodigd om je aan te melden bij de coördinator in je regio. We zien elkaar dan weer bij een van de vele bijeenkomsten die spoedig in het hele land worden georganiseerd. Maar er komt geen gesprek met jullie over jullie “ideeën” en “eisen”. De belangen die spelen zijn daarvoor veel te groot en de agenda die wij hebben is daarvoor veel te belangrijk. Wij hebben nu de kans om ECHT iets te veranderen in Nederland. Dit laten we niet mislukken door politiek amateurisme en onbezonnen ego’s die de gevolgen van hun acties niet overzien. Wie het niet met deze lijn eens is adviseer ik om zijn lidmaatschap op te zeggen en een eigen partij op te richten. Mede namens Theo Hiddema, alle fractiemedewerkers, Annabel Nanninga, de voltallige lijst Amsterdam, het campagne-team Amsterdam, de voorzitter van het wetenschappelijk bureau Paul Cliteur, alle regio-coördinatoren, de mensen op het partij-kantoor en mijn mede-bestuursleden Rob Rooken en Henk Otten, Thierry Baudet

Bron(nen):   RTL Nieuws