Brexit-paniek in Engeland

Het gaat in Engeland bijna nog maar over 1 ding: hoe moet het verder met Brexit. De tijd dringt en er moet nu gekozen worden En twee opties - die op elkaar lijken - worden steeds serieuzer: een nieuwe, tweede referendum, om de Engelsen de kans te geven te kiezen om in de EU te blijven, en nieuwe verkiezingen - mogelijk in november. Die verkiezingen zullen dan ook gaan over Brexit. Er lijken voor Engeland nog maar twee keuzen: in de economische ruimte van de EU blijven. Tegenstanders zeggen dat het Verenigd Koninkrijk dan een soort vazalstaat van de EU wordt. Of een losse verbinding zoals Canada die heeft. Grootste nadeel: Ierland wordt in twee delen gespitst. Overigens is het Britse volk nog steeds verscheurd. Bijna de helft wil nog steeds de EU uit, en iets meer dan de helft wil blijven. Maar de verhouding ligt zo dicht bij elkaar dat de aanhangers van Brexit bij een verkiezing toch de meerderheid kunnen krijgen