Barack Obama (foto) moet een beetje huilen bij allerlaatste campagne-optreden

Hij moest helemaal aan het eind van zijn allerlaatste campagne-optreden in Des Moines, Iowa een beetje huilen. Daar begon zijn succes in 2008, daar eindigde zijn optreden in presidentiële campagnes gisteren. Een ding staat vast: Obama zal nooit meer campagne voeren voor zichzelf. Het riep ontroering bij hem op, blijkbaar, die sentimental journey naar de plaats waar het allemaal begon en waar het nu dus eindigde. Hij kan uiteraard over 4 jaar wel campagne voeren voor een andere kandidaat: Hillary Clinton bijvoorbeeld.