Provinciale Statenverkiezingen: hoe wordt straks de Eerste Kamer gekozen?

Het zijn de minst sexy verkiezingen van het jaar. Toch zijn de Provinciale Statenverkiezingen wél belangrijk. Niet alleen omdat de Provincie wel degelijk een aantal grote beslissingen neemt, maar ook omdat de Provinciale Statenleden over twee maanden de leden van de Eerste Kamer kiezen. Peilingen En daarmee wordt het pas echt interessant. De Eerste Kamer mag wetten goedkeuren en afwijzen. Het is dus voor het kabinet belangrijk om een meerderheid te hebben in de Eerste Kamer. Wetgeving doorvoeren wordt anders een stuk ingewikkelder. Daar wringt de schoen, want de coalitie gaat de nipte meerderheid die ze hebben waarschijnlijk verliezen. De VVD heeft nu 13 van de 75 zetels in de senaat, maar staat volgens opiniepeiler Maurice de Hond op 11 zetels in de peilingen. Forum voor Democratie staat virtueel zelfs even hoog. Inwoneraantal In totaal zijn er straks 570 Statenleden gekozen. Hun aantal per provincie is afhankelijk van het inwoneraantal. Zo krijgen Flevoland en Drenthe 41 zetels en Gelderland en Zuid-Holland 55. De stemmen van de grotere provincies wegen logischerwijs zwaarder bij de Eerste Kamerverkiezingen. Om de exacte waarde per Statenlid te bepalen wordt het aantal inwoners gedeeld door het aantal Statenleden en dan vermenigvuldigd met honderd. Op 27 mei kiezen de leden van de Provinciale Staten de senatoren. Opkomst Traditioneel is de opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen laag. De vorige keer lag die onder de 50 procent. De verwachting is dat de opkomst vandaag hoger is, tussen de 50 en 70 procent. De gebeurtenissen in Utrecht trekken meer mensen naar de stembus. Bovendien is het zacht en droog weer, waardoor ook meer kiezers de moeite nemen om hun stem uit te brengen.