´Trump is een even goede strateeg als een lege stoel´

Larry Lindsey, naaste economisch medewerker van George W. Bush, praatte de top van de Republikeinse partij dinsdag bij over China en handel.  Hij vertelde dat hij twee psychiaters heeft ingeschakeld om analyses van het handelsconflict te bestuderen. In die analyse werd Trump beoordeeld als een “10-uit-10-narcist” die niet beschikt over het vermogen voor strategische langetermijn doelen. ¨Dat kan hij even goed als een lege stoel.¨

Volgens de republikein Lindsey draait bij Trump alles om Trump. Hij schrijft dat toe aan de koude opvoeding die Trump kreeg van zijn moeder. Dat maakt dat hij levenslang naar bevestiging op zoek is. ´Alles draait bij Trump om Trump.´

Bron(nen):   Politico