Camiel Eurlings is zoek

Camiel Eurlings (45) was de jonge god en de toekomstige premier tot hij in een paar jaar tijd veranderde in een slapstick figuur, die alles fout deed. Auteur Sonny Motké maakte een biografie van de tragikomische ex-minister. Opmerkelijkste feit uit het boek: niemand weet waar Camiel gebleven is. Hij lijkt van de aardbodem verdwenen. Het spoor dat Motké volgde loopt dood in Malta, maar ook daar lijkt hij niet te zijn. Voornaamste feiten: hij was minister, kon premier worden, maar koos voor een gezinsleven met een mooie Hongaarse. De Hongaarse verliet hem enige weken later voor een ander. Hij zou de top van de KLM halen, maar faalde als manager. Hij had een handgemeen met een dame, die gewond raakte. Hij werd veroordeeld. En nu weet niemand wat hij doet en waar hij is. De biograaf is opmerkelijk mild voor zijn hoofdpersoon die hij niet al te veel bewegingsruimte toedicht om zijn eigen leven te leiden. „Tot hij van het toneel verdween, leefde hij niet, maar werd hij geleefd”, schrijft Motké die weinig vleiende woorden over heeft voor Camiels moeder. In de biografie speelt zij een onsympathieke rol als ‘politieke manager’ van het gezin en regisseur van het leven van haar zoon. Waar haar telg nu uithangt en wat hij doet, heeft de biograaf overigens niet weten te achterhalen. Fiscaal lijkt hij geëmigreerd naar Malta. Waar hij echt is is onbekend. Of wat hij voor de kost doet.

Bron(nen):   De Limburger