Kabinet wil kiesstelsel aanpassen: grotere stem voor de regio

Burgers moeten het gevoel hebben dat ze beter vertegenwoordigd worden. Daarom wil het kabinet het kiesstelsel aanpassen. Behalve een algemene stem op een partij moet het ook mogelijk worden om specifiek op één kandidaat te stemmen. Die laatste krijgt daardoor meer gewicht.

Dat is gunstig voor de kiezer, omdat een kandidaat zich sterk kan richten op een bepaalde regio, thema of groep en daarmee meer kans heeft om in de Kamer te komen als dit de kiezer aanspreekt. De regionale factor moet zo groter worden. "Een grotere regionale binding draagt bij aan een verbeterde inhoudelijke vertegenwoordiging bij een flink deel van de kiezers," klinkt het. Dat zou vooral gelden voor mensen buiten de Randstad.

Op deze manier wil het kabinet het kiesstelsel moderniseren. Het is een reactie op de aanbevelingen van de commissie-Remkes van eind vorig jaar. Daaruit kwam naar voren dat een groot deel van de bevolking zich niet meer vertegenwoordigd voelt.